הכותל המערבי:

אולם הסעודה האחרונה הוא חדר בקומה השניה של מתחם קבר דוד על הר ציון בירושלים.

על פי המסורת הנוצרית במיבנה שהיה קיים באותו מקום בתקופת בית שני, ערך ישו עם תלמידיו את סעודת הפסח (הברית החדשה: מרקוס 14: 12-16) ושמוכרת בשם ״הסעודה האחרונה״. בלטינית נקרא המקום קנקולום Cenaculum ״חדר האוכל״ ובאנגלית הוא נקרא לעיתים The Upper Room

 

הפנטקוסט:

מסורות נוצריות נוספת קושרת את חדר הסעודה האחרונה גם לארוע של ההתגלות האלוהית לתלמידיו של ישו עשרה ימים לאחר עלייתו לשמיים וארבעים יום לאחר תחייתו .על פי המסופר בברית החדשה (מעשה השליחים 2 : 2) ירדה רוח הקודש על תלמידיו והם החלו לדבר בשפות זרות. ארוע זה מצויין כחג נוצרי שנקרא פנטקוסט.

הפנטקוסט נקרא כך כיוון שהוא חל בחג שבועות היהודי, ושנקרא ביווניתפנטקוסט“. הפנטקוסט גם נחשב ליום ייסודה של הכנסייה העולמית.

Leave a Reply

Your email address will not be published.